Hospitalizace u operace horních víček

Monika Krulcová: Je nutná hospitalizace u operace horních víček?

Horní víčka se operují převážně v místním umrtvení ambulantně a hospitalizace tudíž není potřebná. Hospitalizace je nutná jen u hodně bázlivých pacientů, kteří vyžadují na tuto operaci celkovou narkozu, nebo u pacientů, kteří přijíždějí zdaleka a chtějí se trochu zotavit před zpáteční cestou.